SFY, 120102020000001005

FILTRIRANJE Filtere serije SFY karakteriše vađenje kaseta kroz gornji otvor, nominalna filtraciona površina varira ... Pročitaj Više

SFCA, 120102020000001003

FILTRIRANJE Filtere serije SFCA karakteriše vađenje kaseta kroz gornji otvor, nominalna filtraciona površina varira od 10 do 24 m2, ... Pročitaj Više

SFA, 120102020000001001

FILTRIRANJE Filtere serije SFA karakteriše vađenje kaseta kroz gornji otvor, zajedno sa vibratorom, fiksiranje štipaljkom, ... Pročitaj Više

SED – SFD, 120102020000001004

Filtere serije SEB-SFB karakteriše vađenje kaseta kroz gornji otvor ili kroz otvor sa ... Pročitaj Više

SEBD – SFBD, 120102020000001006

FILTRIRANJE Filteri serije SEBD-SFBD pogodni su za operacije sa vakumom (-0,6 bara podpritisak = ... Pročitaj Više

SEB – SFB, 120102020000001002

FILTRIRANJE Filtere serije SEB-SFB karakteriše vađenje kaseta kroz gornji otvor ili kroz otvor sa ... Pročitaj Više

SEB – SFB, 120102020000001002