SFY, 120102010000001005

FILTRIRANJE Filtere serije SFY karakteriše vađenje vreće sa gornje strane, fiksiranje sa štipaljkom, filtraciona površina ... Pročitaj Više

SFM, 120102010000001004

FILTRIRANJE Filteri serije SFM karakteriše vađenje vreće sa gornje strane, fiksiranje sa prirubnicom, filtraciona površina ... Pročitaj Više

SFL, 120102010000001003

FILTRIRANJE Filtere serije SFL karakteriše vađenje vreće sa gornje strane, fiksiranje sa štipaljkom, filtraciona površina ... Pročitaj Više

SEM, 120102010000001002

FILTRIRANJE Filtere serije SEL karakteriše vađenje vreća kroz vrata sa strane, fiksiranje sa prirubnicom, filtraciona površina varira ... Pročitaj Više

SELD – SFLD, 120102010000001006

FILTRIRANJE SELD - SFLD pogodne su za vakumske aplikacije (- 0,6 bar podpritisak ... Pročitaj Više

SEL, 120102010000001001

FILTRIRANJE   Filtere serije SEL karakteriše vađenje vreća kroz vrata sa strane, fiksiranje sa štipaljkom, ... Pročitaj Više

SEL, 120102010000001001