CSE-P, 050111020100001005

CSE-P, 050111020100001005

slika_logo

MERENJE KOLIČINE PROIZVODA

MERENJE TEŽINE U PROTOKU

CSE/P je elektronski protočni merač

težine sa dvostrukim mernim levkom

velikog kapaciteta.

Namenjen je merenju tereta velike

količine granulastih (tj. zrnastih) i

praškastih proizvoda koji imaju

slobodan tok.

Idealni su za kontrolu i upravljanje

proizvodnjom u okviru mlinske

industrije, kao i u delovima

proizvodnje koji se bave proverom

prijema i istovara ovakvih vrsta

roba unutar skladišta (u silosima) i

unutar luka, u specijalnim skladištima i

objektima za čuvanje proizvoda.

slika

Pošalji zahtev
x

Zahtev za proizvod "CSE-P, 050111020100001005"
captcha

CSE-P, 050111020100001005