NEPU

NEPU

slika_logo

Specijalno konstruisana vaga za
merenje paleta. Vaga je opremljena sa
četiri merne ćelije za optimalnu
pouzdanost i preciznost. Izrađuje
se od inox-a ili farbanog čelika.
Konstruisana je da meri od najmanje
palate 800 x 800 mm do najveće
palete 1200 x 1200 mm, kao i
pojedinačne pakete na kraku širine
250 mm i dužine 1370 mm.
Vage mogu biti opremljene različitim
vrstama mernih indikatora, od
jednostavnih pogodnih za brza i laka
rukovanja do multifunkcionalnih
indikatora koji su uz pomoć svojih
funkcija u mogućnosti da kontrolišu
i najsloženije procese u proizvodnji.
Takođe, indikatori mogu biti izrađeni
od Inox-a, mogu biti opremljeni
ekranom u boji osetljivim na dodir,
štampačem i ostalim dodacima
koji se individualno prilagođavaju
potrebama svakog kupca.

Pošalji zahtev
x

Zahtev za proizvod "NEPU"
captcha

NEPU